To, co było nie powróci już! Czy też odczuwasz nostalgię za „straconym” czasem?